Network Menu

SWEA Care

SWEA Care är en stödgrupp inom SWEA Toronto med syfte att hjälpa andra medlemmar och finnas till som stöd lokalt när olika behov uppstår. Vi finns för er som kanske vill prata med någon, känner sig ensam eller kanske behöver en hundvakt, blomvattning, medicinhämtning, etc. Med andra ord finns vi här för alla möjliga situationer som du kan behöva hjälp med. Vi känner alla starkt för SWEA Care.

SWEA Care finns även i andra avdelningar, du kan läsa mer här

SWEA Cares ledningsgrupp är väl anpassad till SWEA Cares målsättning, vilket är att stödja Sweor och värna om varandra. Kunskapsnivån och medmänskligheten som vi alla känner finns inom gruppen.

Gruppen har arbetat fram en SWEA Care-policy. Den innehåller regler för hur vi kan, och inte kan, agera. Det är speciellt viktigt med tanke på tystnadsplikten och konfidentialitet som naturligtvis gäller. Om du vill prata med en SWEA Care-medlem, ring eller mejla SWEA Cares kontakperson Marianne Mannerheim (e-post: sweacare(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org) som i sin tur kontaktar en lämplig SWEA Care-medlem att prata med. Om någon medlem ringer SWEA Care å en annan medlems vägnar, så gäller naturligtvis tystnadsplikten även här.

Vi hoppas att vi får ert förtroende. Om ni har något förslag eller annat som ni vill framföra beträffande gruppens arbete, kontakta Marianne så tar hon upp det på nästa SWEA Care möte.

Marianne Mannerheim
sweacare(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

Samanfattning av yrkeserfarenheter, utbildningsområden och kunskaper inom SWEA Care:
 • familj, barn och socialt ansvar
 • sociologi
 • psykologi
 • kris- och stödhantering
 • barnsjukskötarutbildning
 • arbetsterapeut/occupational therapist
 • erfarenhet i hjälpmedel och home care
 • näringslära
 • livsstilsrådgivining, yoga och meditation
 • kultur
 • språk
 • ledarskap
 • ekonomi
 • affärskvinnofrågor
 • egenföretagsamhet
 • organisationskännedom
 • miljöfrågor

Hör av dig till Marianne Mannerheim om du skulle vilja komma i kontakt med SWEA Torontos Care-grupp på sweacare(Replace this parenthesis with the @ sign)sweatoronto.org

, ,