Network Menu

Bli medlem i SWEA Toronto

Medlemskap

Vi välkomnar alla svensktalande kvinnor över 18 år som bor i Toronto med omnejd.

SWEA Toronto har ca 160 medlemmar i alla åldrar. Vi hittar på någonting roligt tillsammans varje månad, som t ex lunch, biokväll, bokklubb och temakvällar

Medlemsförmåner

I medlemsavgiften ingår SWEA Torontos Kalender (ett månatligt nyhetsbrev med information om aktuella aktiviteter) samt tillgång till SWEA Torontos privata Facegrupp sida. Du får förbeställa svenska matvaror som kan hämtas på julmarknaden. Du har också möjlighet att gå på alla arrangemang som SWEA Toronto, intresse och områdesgrupperna anordnar och hjälpa till med den årliga julmarknaden.

Du blir även automatiskt medlem i SWEA International och får deras nyhetsbrev några gånger per år och tidningen SWEA Forum 2 gånger per år. Dessutom har du möjlighet att gå med i SWEAs LinkedIn grupp där du kan ta kontakt med andra professionella Sweor runt om i världen. Du kan också gå med i SWEA Världen som är en privat sida på Facebook för SWEA medlemmar.