Network Menu

SWEA i korthet

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA har idag ca 7 500 medlemmar i 75 lokalavdelningar i 34 länder på 5 kontinenter. SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 regioner och varje region har en Regionstyrelse.

Föreningen startades i Los Angeles 1979 och föreningens grundare heter Agneta Nilsson. Hon har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svensk-Amerikan 2006.
SWEAs internationella ordförande heter Suzanne Southard

Varje avdelning anordnar många och varierande programpunkter t ex traditionellt svenskt firande såsom Midsommar, kräftskiva och Sveriges nationaldag. Många avdelningar samarbetar med svenska ambassaden, svenska kyrkan och andra organisationer.